Szkolenia Lider

Wypadek z w pracy

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania ( Dz. U. Nr 115 poz. 744 z późniejszymi zmianami).
  2. KP Dział Dziesiąty, Rozdział VII

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany!

  • podjąć działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie,
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
  • zabezpieczyć miejsca wypadku,
  • ustalić okoliczności i przyczyny wypadku,
  • sporządzić wymaganą dokumentację powypadkowa,
  • zastosować środki profilaktyczne zapobiegające podobnym wypadkom.

PRACODAWCO PAMIĘTAJ !

na sporządzenie i skompletowanie dokumentacji powypadkowej masz tylko 14 dni od chwili zgłoszenia wypadku przez poszkodowanego.
Dokumentację powypadkową należy przechowywać przez 10 lat.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że dokumentacja jest sporządzona prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami zapraszamy do skorzystania z naszych usług.