Szkolenia Lider

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników, proponujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Kurs spełnia wymagania nałożone na przedsiębiorców:
1. W znowelizowanym Kodeksie Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) – ustawa z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),
2. W Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczymy także zasad bezpieczeństwa oraz skutecznego wzywania pomocy.