Szkolenia Lider

Szkolenie wstępne z zakresu BHP

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
( art. 237³ § 1 kp )

W związku z tym proponujemy Państwu szkolenia wstępne wymagane przy przyjęciu do pracy wszystkich pracowników zgodnie z:
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
( Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm )

Organizujemy szkolenia wstępne, któremu podlegają obowiązkowo wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
( art.237 ³ § 1 kp )