Szkolenia Lider

Szkolenie okresowe z zakresu BHP

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.
( art. 237³ § 2 KP)

W związku z tym proponujemy Pracodawcom szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP i PPOŻ dla pracowników:

a) służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby
b) osób kierujących pracownikami,
c) pracowników inżynieryjno – technicznych,
d) pracowników administracyjno – biurowych,
e) pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm )

Przypominamy, iż pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego )

Celem szkolenia okresowego ( min. 8 godz. lekcyjnych ) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

– regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
– zagrożeniami czynnikami występującymi w procesach pracy
– zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
– okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other