Szkolenia Lider

Lista szkoleń

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje pełen zakres obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony ppoż. oraz pierwszej pomocy.

Wszystkie szkolenia organizowane są w postaci wykładów połączonych z warsztatami, podczas których uczestnicy zapoznają się z rozwiązywaniem problemów najczęściej dotykających ich sfery zawodowej. Podczas szkoleń korzystamy z technik aktywizujących oraz nowoczesnych pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie informacji z zakresu tematyki szkolenia.

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

Czytaj więcej

SZKOLENIE OKRESOWE BHP

Czytaj więcej

SZKOLENIE DLA PRACODAWCÓW

Czytaj więcej

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC

Czytaj więcej

SZKOLENIE PPOŻ.

Czytaj więcej