Szkolenia Lider

Ocena ryzyka zawodowego

Obowiązkiem Pracodawcy jest poinformowanie pracownika o zagrożeniach z jakimi będzie miał do czynienia podczas wykonywania swej pracy, dlatego oferujemy Państwu pomoc w opracowaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy.

RYZYKO ZAWODOWE – jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobie wykonywania pracy.(PN-N-18001:2004)

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca:

    • Ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.
    • Informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

Ocenę ryzyka zawodowego powinno się powtarzać i korygować w przypadku zwiększenia zagrożenia na stanowiskach pracy.

Ryzyko zawodowe i korzyści płynące z posiadania go:

  • Spełnienie wymagań prawnych,
  • Świadomość występujących zagrożeń i czy stosowane środki profilaktyczne są wystarczające,
  • Lepsza pozycja przy ewentualnych procesach o odszkodowanie.

Z naszą pomocą ten obowiązek przestanie być dla Was problemem.