Szkolenia Lider

Nadzór BHP

NADZÓR- „zewnętrzna służba BHP”

Proponujemy pełny nadzór w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy Art. 237-11 oraz przepisem wykonawczym którym jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)
Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych należy do najefektywniejszych i najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.

Stały nadzór BHP polega na regularnych wizytach specjalisty w Państwa firmie oraz realizacji zadań należących do pracowników służb BHP, w tym przede wszystkim: organizacja szkoleń bhp, okresowa kontrola warunków pracy, współudział w sporządzaniu instrukcji, sporządzenie oceny ryzyka zawodowego, prowadzenie dokumentacji bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp. Współpraca z nami daje gwarancję stałego nadzoru nad bezpieczeństwem Państwa pracowników oraz całej firmy.

Zainteresowanym proponujemy osobiste spotkanie z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami, ustalenia sposobu organizacji służby oraz wynagrodzenia za realizację umowy.