Szkolenia Lider

Cennik

Lp. Rodzaj szkolenia Cena
1 Szkolenie wstępne bhp 50,00 zł*
2 Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk robotniczych 60,00 zł*
3 Szkolenie okresowe bhp dla stanowisk administracyjno – biurowych 60,00 zł*
4 Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących 150,00 zł*
5 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 120,00 zł*
6 Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji 120,00 zł*

* cena dotyczy jednej osoby, w przypadku zgłoszenia większej grupy osób możliwość negocjacji ceny

Cennik usług jest ustalany indywidualnie.